Çocuk Gelişimi Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Programın amacı; 0-6 yaş döneminde normal gelişim gösteren veya özel eğitime gereksinim duyan çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal, öz bakım) destekleyen, aldığı teorik ve uygulamalı eğitim sayesinde çocuğa doğru bir şekilde katkı sağlayacak, çocuk gelişimi konusunda aileleri ve toplumu bilinçlendirip farkındalık yaratabilecek donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Özel kreş ve anaokullarında, idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında Usta öğretici olarak. Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, bakıcı anne olarak. Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.