Misyon & Vizyon

Çocuk Gelişimi Programı Misyon ve Vizyonu

Misyon

Sağlık alanında disiplinler arası eşgüdüm ve takım çalışması yapabilen, toplumun sağlığını, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırmacı, evrensel, kültürel, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık eğitimi ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir program olmaktır.